Validata en ArxGoep ontwikkelen 4 nieuwe checks binnen vastgoed

Terug naar het overzicht
huurderscreening

In een oververhitte woningmarkt is het voor vastgoedprofessionals en eigenaren goed om te weten met wie zij zakendoen. Validata werkt nauw samen met verschillende grote partijen in diverse sectoren en biedt nu samen met ArxGroep, vier verschillende op maat gemaakte digitale checks om (potentiële) kopers en huurders te screenen. Bescherm je organisatie tegen fraude, wanbetaling, zelfs illegale praktijken en voldoe aan je zorgplicht als verhurende of verkopende partij.


Met behulp van deze checks is het gemakkelijker om bepaalde gegevens na te gaan. Zo kun je verifiëren of een (potentiële) klant – bijvoorbeeld een expat – salaris in Nederland ontvangt en of andere zaken als de identiteitsdocumenten, kredietwaardigheid en integriteitsverklaring ook in orde zijn. De screening wordt afgerond met een rapport, waarbij je voldoet aan relevante wet- en regelgeving. The comfort of being sure, noemen ze dat bij Validata.


ArxGroep vereenvoudigt processen door deze te digitaliseren

‘De wortels van ArxGroep zijn stevig verankerd in de vastgoedsector,’ vertelt Chantal Zubani (Marketing en Communicatie). ‘Beide oprichters waren hier ooit werkzaam en delen daarnaast een passie voor technologie. Door deze twee elementen te combineren kan ArxGroep het werk van vastgoedprofessionals gemakkelijker maken, bijvoorbeeld met de vier nieuwe oplossingen die zijn gemaakt in samenwerking met Validata.’

‘Uitgangspunt van ArxGroep is transactieprocessen in de vastgoedsector te vereenvoudigen door deze (deels) te digitaliseren. Zo blijft er voor vastgoedprofessionals meer tijd over voor waardevolle zaken als klantcontact. ArxGroep bestaat uit verschillende labels, zoals MaandlastenManager, PartnerPete en een digitale inspectie-app. PartnerPete, een aansluitservice voor woonvoorzieningen gericht op expats, is een van de bekendste oplossingen. Samen met leveranciers als KPN, Ziggo en Greenchoice bedienen we hiermee jaarlijks meer dan 15.000 gebruikers.’


ArxGroep verbindt vastgoedprofessionals, consumenten en leveranciers online

‘In een wereld die zich steeds meer online afspeelt, is het digitaliseren van processen een vereiste. Een scenario kan als volgt verlopen; de makelaar gaat met zijn klant op pad voor een sleuteloverdracht van een nieuwe woning. Dan is vaak de vraag – met name bij expats die niet bekend zijn met Nederlandse processen – “Hoe kan ik gebruik maken van voorzieningen als energie en water, of internet en televisie?” De makelaar kan deze klant vervolgens online registreren, waarna PartnerPete hem/haar in contact brengt met verschillende leveranciers. De verbinding tussen klant en leverancier wordt door ons geautomatiseerd.’

Vier op maat gemaakte checks om vastgoedprofessionals te ontzorgen

‘Door de samenwerking met Validata kunnen vastgoedprofessionals tijdens het online registreren van hun klanten nu ook kiezen uit vier verschillende checks,’ vertelt Marnick van de Zee (Senior Business Consultant). ‘Validata heeft deze afzonderlijke checks op maat gemaakt naar de wensen en vereisten van ArxGroep:


  1. Light Check
  2. Expat Check
  3. Complete Check
  4. Bedrijven Check


‘Met behulp van de vier checks is het voor vastgoedprofessionals gemakkelijker om bepaalde gegevens na te gaan. Zo kunnen zij verifiëren of een (potentiële) klant – vaak een expat – salaris in Nederland ontvangt en of andere zaken als de identiteitsdocumenten, kredietwaardigheid en integriteitsverklaring ook in orde zijn.’


Voldoen aan actuele wet- en regelgeving omtrent privacy

‘In september zijn wij met Validata om de tafel gaan zitten en eind november tekenden wij de benodigde papieren voor de vier checks. Ook met deze juridische afhandeling is Validata zeer correct omgesprongen; zo weten wij zeker dat we voldoen aan alle wet- en regelgeving omtrent privacy. In december zijn we gestart met de technische uitwerking en we verwachten de vier afzonderlijke checks elk moment te kunnen lanceren.’

‘In de huidige woningmarkt wordt het steeds gangbaarder om potentiële huurders en kopers vooraf te screenen. Maar de regels hiervoor worden niet altijd nageleefd. Wij willen onze klanten gebruiksvriendelijke, solide oplossingen bieden die voldoen aan alle wet- en regelgeving. Daarom hebben we ervoor gekozen om samen te werken met Validata. Hun werkwijze sluit naadloos aan op onze eigen visie. Wij zorgen dat we altijd de actuele regels naleven, dat we constant monitoren en gegevens correct verwerken. Zoiets vraagt in de ontwikkeling van onze oplossingen iets meer tijd en aandacht, maar het levert onze klanten uiteindelijk een solide en slimme service op.’


Validata denkt met ons mee over perfect passende oplossingen 

‘Het feit dat Validata jarenlange kennis en ervaring heeft in meerdere sectoren is een absolute pré,’ zegt Marnick van de Zee. ‘Als ArxGroep opereren wij voornamelijk in de vastgoedsector. Het is fijn om onze ideeën te kunnen analyseren vanuit een breder kader. Daarnaast verloopt de technische uitvoering van onze vier checks ook zeer soepel. Validata is de ideale sparringpartner en neemt echt de tijd om bepaalde aspecten uit te leggen waardoor wij dit vervolgens beter kunnen uitleggen aan onze klanten. Onze relatie met Validata is niet zozeer puur vraag-aanbod, maar eerder gelijkwaardig. Er wordt echt met ons meegedacht om uiteindelijk perfect passende oplossingen te leveren. Met het oog op de toekomst biedt onze samenwerking voldoende groeikansen.’

‘ArxGroep krijgt steeds grotere klanten als lokale besturen, internationale organisaties en relocators. Hierbij gaat het niet langer alleen over het bieden van services om potentiële huurders en kopers te checken, maar de vraag wordt veel breder. Het feit dat onze samenwerking met Validata zo soepel verloopt en we ook op het gebied van compliance op één lijn zitten, zal in de toekomst zeker tot meer gezamenlijke initiatieven leiden.’